Konsultācijas:

  • civilitiesībās;
  • administratīvajās tiesībās;
  • krimināltiesībās;
  • maksātnespējas jomā;
  • komerctiesībās.

Procesuālo dokumentu sastādīšana: 

  • tiesai: prasības pieteikumi, apelācijas sūdzības, kasācijas sūdzības, blakus sūdzības;
  • maksātnespējas procesā: iesniegumi, kreditoru prasījumi, saistību dzēšanas plāni, sūdzības;
  • u.c.

Pārstāvība:

  • pārstāvība tiesā;
  • iestādēs;
  • mantojumu lietās;
  • maksātnespējas procesā;
  • izlīguma sarunās;
  • utt.

Citi pakalpojumi:

  • dažādu darījumu slēgšana un darījumu vadīšana;
  • dokumentu sastādīšana reģistriem;
  • due diligence.
juridiskās konsultācijas, advokāta pakalpojumi
Made by Robert Harrop Designs Ltd