Labdien!

Man ir prieks, ka esat apmeklējuši manu mājas lapu. Šī lapa ir domāta, lai atvieglotu Jums pieeju advokāta palīdzības vai mediatora pakalpojumu saņemšanaiKonsultācijas un pārstāvniecība: civilitiesībās; administratīvajās tiesībās; krimināltiesībās; maksātnespējas jomā; komerctiesībās.

Es esmu Zvērināts advokāts ar vairāk kā 15 gadu pieredzi. Pirms tam, esmu guvusi pieredzi jurista specialitātē darbojoties dažādās jomās. Esmu 10 gadus bijusi sertificēts maksātnespējas procesa administrators. Līdz šim gūtā pieredze man ir devusi iespēju gūt savu viedokli par dažādiem strīdiem un iespēju panākt jaunas tiesu prakses radīšanu.

Vienmēr esmu uzskatījusi, ka labākā strīda risināšana ir pušu izlīgums (pušu kompromiss), taču turpinot attīstīties, esmu ieguvusi jaunu kvalifikāciju – Mediators** (Intergrierte Mediation e.V). Mediators ir mediācijas procesa, kas dod katrai no pusēm iespēju gūt pilnīgu savu interešu apmierināšanu, vadītājs. Informāciju par mediācijas procesu varat iegūt sadaļā «Mediācija».

Esmu optimiste un pārliecināta, ka katru situāciju var atrisināt, ja klients ir gatavs risinājuma meklējumam sadarbībā ar kvalificētu speciālistu.

Faila Abbasova